Çalışan Deneyimi & Bağlılığı

MAGIC Çalışan Bağlılığı Eğitimi

450 views
MAGIC Çalışan Bağlılığı Eğitimlerinde katılımcılara, beş sihirli bağlılık anahtarı olan (MAGIC); Yani Anlam (Meaning), Otonomi (Autonomy), Gelişim (Growth), Etki (Impact) ve Aidiyet'i (Connection) üst seviyeye çıkararak, kendilerinin ve çalışma arkadaşlarının bağlılık seviyelerini yükselterek daha iyi iş sonuçlarına nasıl ulaşabileceklerine dair temel bilgiler öğretilir. Daha fazla bilgi için contact@successprogramme.com veya +90 216 681 63 81