İletişim problemini çözen bir çalışanın gerçek hikayesi

Şirketinizde, zayıf iletişim kuran ve genellikle olumsuz davranan bir kişi var mı? Zorunlu olmadıkça bu kişi ile konuşmaktan kaçınıyor musunuz? Tam da böyle bir kişi olan ve şirketi tarafından son kez uyarılan Tom'un değişim hikayesini izleyin.

Crucial Conversations eğitimi sizlere doğru iletişimin yöntemini öğreten ve nasıl uygulayacağınızı anlatan, davranış değişikliği yaratmanıza yardımcı olacak Amerika da Top 500 Şirketlerinin 350 tanesi tarafından kullanılan bir iletişim aracı tekniğidir. Daha fazla bilgi için www.successprogramme.com

adv ydv June 22, 2019 08:34 AM Delete

Windows more infoyourtion than visit my website how to use create shortcut my desktop so solve you problem

Add a comment...
Post as (log out)